kop website

Tussenschoolse opvang


In 2006 ontwikkelden we onze eerste cursus voor overblijfkrachten. Twee jaar later volgde een training voor coördinatoren. Daarna kwamen daar diverse maatwerkthema's bij. Zo bouwden we een schat aan kennis en ervaring op m.b.t. begeleiding en scholing rond de tussenschoolse opvang. Ons succes? Dat zit vooral in de aanpak: praktisch, herkenbaar en direct toepasbaar.

Basiscursus overblijfkrachten (2 bijeenkomsten)

Module 1: Professioneel en pedagogisch handelen van de overblijfkracht
- pedagogische doelen van de school;
- persoonlijke pedagogisch handelen;
- interactie en communicatie overblijfkracht - leerlingen;
- praktijkoefeningen aan de hand van casussen.

Module 2: Kinderen met opvallend gedrag (o.a. ADHD, PDD-NOS)
- wat is 'normaal' gedrag en bestaat een 'lastig kind' wel?;
- gedragsproblemen en gedragsstoornissen;
- kinderen met opvallend gedrag: ADHD en PDDNOS;
- samenwerking en communicatie overblijfkracht en leerkracht;
- Kijk- en handelingswijzer.

Basistraining TSO voor coördinatoren (2 bijeenkomsten)

Module 1:
- Wettelijke regeling TSO;
- Beleid TSO binnen de eigen organisatie;
- Taken en competenties coördinator;
- Communicatie en samenwerking.

Module 2:
- Organisatie TSO op school;
- Leiding geven aan team TSO;
- Gesprekstechnieken en -vaardigheden;
- Praktische oefeningen middels rollenspel.

Certificaat

Alle deelnemers ontvangen een certificaat als bewijs van deelname.

Themacursussen en workshops:

Naast deze basiscursussen bieden we ook themacursussen en workshops. Een aantal voorbeelden:
- Positief leidinggeven aan kinderen;
- Spel en speelgoed;
- Omgaan met kinderen op een mulitculturele school;
- Ontwikkeling van een kleuter tot puber;
- Leiding geven aan groepen: groepsproces en -dynamiek.

U zoekt iets anders? Neem contact met ons op om uw wensen te bespreken.

Overige informatie

Aantal deelnemers minimaal 10 en maximaal 20.
Cursusdata en -plaatsen door heel Nederland.

Voor meer informatie en aanmelden kunt u contact met ons op te nemen.


Kosten

Basiscursus overblijfkrachten:
€ 135,- p.p. (incl. cursusmap). Basistraining coördinatoren:
€ 125,- p.p.

Voor uw organisatie bieden wij aantrekkelijke groepsprijzen.

overblijven


Reacties van deelnemers (september/november 2015):

"Deze cursus geeft je inzicht in kinderen en meer duidelijkheid over hun gedrag" (Hermien de Boer)

"Ontzettend leerzaam!" (Annabel Bekker)

"In deze cursus heb ik van veel onderwerpen nog geleerd en dat is fijn! (Wilma Beentjes)"

"Erg leerzaam en zinvol en heel fijn om onderling ervaringen uit te wisselen"


Advies en begeleiding TSO

Voor informatie over cursussen, workshops en ouderavonden kunt u contact opnemen met ons opnemen.

Naast het verzorgen van cursussen en trainingen bieden wij ook begeleiding en ondersteuning m.b.t.:
- organisatie en inrichting TSO;
- invoering continuerooster;
- uitbesteding en begeleiding TSO.

Informeert u eens naar wat we voor u kunnen betekenen.


© www.mijn-eigen-website.nl (design)