kop website

Training & Coaching


Wie zichzelf kent, is pas echt in staat om anderen te begrijpen en te accepteren. Dit vraagt zelfkennis en zelfacceptatie en geeft ruimte voor integer en autentiek leiderschap. Verbindend leiderschap kenmerkt zich door een positieve visie en uitstraling. In onze trainingen en coachingstrajecten staan persoonlijke competenties centraal:
- zelfbewustzijn
- zelfreflecterend vermogen
- situationeel leiderschap

Leiderschapstrainingen

Praktische oefeningen en workshops leveren het hoogste rendement. Daarom zijn onze trainingen korte trajecten, waarin een bepaald thema centraal staat. Voorbeelden daarvan zijn 'Inspirerend leidinggeven, hoe doe je dat?', 'Situationeel leiderschap in de praktijk van mijn eigen school of organisatie' of 'Gesprekstechniek en eigen vaardigheden'. Dergelijke trainingen worden vaak ook gecombineerd met een of meerdere sessies coaching on-the-job.

Begeleiding en coaching

Ik heb zoveel vragen, maar wie geeft mij de antwoorden? Wie leert mij mezelf kennen en met de ander om te gaan? Hoe bind en verbind ik mensen aan elkaar en aan de organisatie? Op basis van uw leervragen stellen we tijdens de intake een ontwikkeltraject op hoe we uw persoonlijk leiderschap kunnen versterken, waarbij uw persoonlijk en professioneel functioneren centraal staat.


brug zon


© www.mijn-eigen-website.nl (design)