kop website

Talentscan geweldig hulpmiddel om te sturen op ontwikkeling


Leerkracht:
"Maar wat wordt er eigenlijk van mij verwacht? Ik doe mijn werk in de klas, maar of ik het goed doe?" En ze ging verder: "Ik denk het wel, anders had ik dat vast wel gehoord. Maar zeker weten doe ik het niet". "Waarom niet?", vroeg ik. En na een korte stilte zei ze: "Dat weet ik niet".


Directeur:
"We hebben afspraken gemaakt over spelling en bij de evalutie bleek dat lang niet iedere leerkracht zich daaraan gehouden heeft. Hoe kan ik daarop sturen?" "Ben je ook in de klassen geweest?", is mijn vraag aan haar. "Dan kun je het zien en daarover in gesprek gaan".


Schoolontwikkeling vraagt om te sturen op medewerkers. Tijd voor een upgrade van de gesprekkencyclus naar het professionele gesprek, voortdurend in gesprek zijn met elkaar ('management bij walking arround'-principe). Weten wat een leerkracht kan of niet kan, weten waar hij of zij mee bezig is. schema ontwikkelscan

De Talentenscan is een hele praktische tool met verschillende profielen voor startbekwame (startbekwaam en vakbekwaam), ervaren en excellente leerkracht. En is een hulpmiddel om informatie te verzamelen tijdens klassenbezoeken en een leidraad voor het gesprek. In dit gesprek ontmoeten leidinggevende en leerkracht elkaar. Daar komt de verbinding tot stand. Dit gesprek vormt de kern van het begeleidingstraject.

Voor inhoudelijke informatie over deze profielen, competenties en kijkwijzers klik hier.

Het gaat om het gesprek, niet om ingevulde profielen.
Het gaat om inspiratie en motivatie, niet om goed of fout.
Het gaat om zicht krijgen op talenten en kwaliteiten, op het eigen functioneren.
Met een goed gesprek help je een leerkracht op weg naar eigen keuzes en het nemen van de verantwoordelijkheid voor eigen groei en ontwikkeling.

logo T&O

Reacties van leidinggevenden op het begeleidingstraject:

Nu ben ik bijna aan het einde van mijn loopbaan en nu leer ik dit. Dat had 30 jaar eerder gemoeten!(directeur)

Wat heb ik veel over mezelf geleerd en wat heeft dit begeleidingstraject mij verder geholpen! (adjunct-directeur)

Ik wist niet dat een goed gesprek voeren zo moeilijk was! Ik dacht dat ik dat wel redelijk kon, maar wat ben ik mezelf tegengekomen. Ik moet afleren om iets te 'vinden'. (directeur)

Die valkuilen hè? Zo gauw klaar staan met mijn oplossing. (directeur)

Ik dacht dat ik wel een aardig beeld had van deze leerkracht, maar wat heb ik me vergist! (directeur)

Dit is zo leuk! Ik ga elke maand klassenbezoeken afspreken en gesprekken plannen! (directeur)


Talent&Ontwikkeling
Meer weten over de Talentenscan? Stuur een bericht naar:
contact@talentenontwikkeling.com
Bellen kan ook:
Henk Pepping (06-43357809)
Sjoerd Boonstra (06-13147901)

© www.mijn-eigen-website.nl (design)