kop website

Personeel & Organisatie


Verbindend leiderschap heeft oog voor het integreren van mens en functie. Regelmatig worden functieprofielen tegen het licht gehouden en - indien gewenst of noodzakelijk - bijgesteld. Verwachtingen van medewerkers - m.n. op sleutelposities - worden helder gecommuniceerd en vastgelegd. Er is een ontwikkelingsgerichte cultuur waarin medewerkers voortdurend worden getraind en gecoacht.

FUWA

Logo SPO3

Wanneer hebt u voor het laatst het functiebouwwerk geactualiseerd? Sluit uw functiehuis aan bij wat uw organisatie nodig heeft? Middels een quicscan brengen wij dit graag voor u in kaart. Ingeval u opdracht geeft tot het (her)schrijven of (her)waarderen van een functie is dit ook nog eens gratis.

Ingeschreven in het SPO-register van gecertifeerde functiewaardeerders.

Functiebeleid

Wanneer hebt u uw functiehuis voor het laatst geijkt? Sluiten de functieprofielen nog steeds aan bij wat er in uw organisatie nodig is? En hoe stuurt u hier beleidsmatig op? Wij helpen u om functiebeleid handen en voeten te geven. Praktisch en toekomstgericht met de focus op verbinding.

Functiemix

Wat zijn de beleidskaders en hoe vertaal ik deze naar mijn organisatie? Welke criteria zijn van toepassing en hoe toets ik dat? Is een EVC-traject echt nodig of zijn er ook andere mogelijkheden? Deze vragen komen regelmatig bij ons terecht. Met onze kennis en ervaring helpen we u om de behoefte binnen uw organisatie af te stemmen op de kwaliteiten bij uw medewerkers.brug

© www.mijn-eigen-website.nl (design)