kop website

Medezeggenschap


Met onze deskundigheid en expertise hebt u alles in huis wat u nodig hebt. Wij bieden o.a. de volgende begeleidings- en scholingsmogelijkheden:

Basistraining medezeggenschap voor nieuwe leden (G)MR (2 bijeenkomsten)

Module 1:
- de Wet Medezeggenschap Scholen in vogelvlucht;
- relevante wet- en regelgeving;
- medezeggenschapsstatuut en -reglement (G)MR;
- algemene taken en bevoegdheden van de (G)MR;
- jaarthema's (G)MR (schoolgids, formatie, begroting en eigen onderwerpen).

Module 2: - terugblik en uitwisseling ervaringen;
- specifieke bevoegdheden van de MR en de GMR;
- positie van de MR in de school en de relatie met GMR;
- rol (G)MR in de praktijk en van de geledingen binnen (G)MR;
- jaarthema's (G)MR (jaarplan, jaarverslag, communicatie en eigen onderwerpen).

Onderhouds- en verdiepingstraining voor ervaren leden (G)MR (1 bijeenkomst)

- actuele ontwikkelingen rond medezeggenschap;
- specifieke bevoegdheden van de (G)MR;
- functioneren (G)MR met betrekking tot procedures en protocollen;
- interne en externe communicatie;
- eigen inbreng onderwerpen door de deelnemers.

Themabijeenkomsten

Een handreiking voor (G)MR-leden en leidinggevenden m.b.t. de kaders van medezeggenschap rond actuele ontwikkelingen en vaste thema's. Bijvoorbeeld passend onderwijs, onderwijstijden en leerplicht, arbobeleid. Tevens een perfecte mogelijkheid om uw eigen thema centraal te stellen.

Advies en begeleiding m.b.t. medezeggenschap

We bieden diverse ondersteuningsmogelijkheden m.b.t. de praktijk van medezeggenschap in uw organisatie:
- externe deskundigheid m.b.t. inhoudelijke vraagstukken;
- mediation t.b.v. het oplossen van knelpunten en fricties;
- coaching en begeleiding m.b.t. processen medezeggenschap;
- advies en begeleiding m.b.t. medezeggenschapsstructuur;
- herijken documenten medezeggenschap (o.a. statuut, reglementen);
- begeleiding ontwikkeling Code Goed Medezeggenschap;


Overige informatie
Aantal deelnemers minimaal 10 en maximaal 20.
Cursusdata en -plaatsen door heel Nederland.

Kosten
Basistraining medezeggenschap:
125,- p.p. (excl. cursusmap). Onderhoudstraining en themabijeenkomsten:
75,- p.p.

Aantrekkelijke groepsprijzen voor in company trainingen.

Overige begeleiding en ondersteuning op basis van maatwerkofferte.
Voor meer informatie en aanmelden kunt u contact met ons op te nemen.

Helpdesk en servicepunt
Voor al onze klanten hebben we een servicepunt medezeggenschap. Voor eenvoudige procedurele of inhoudelijke vragen is dit zelfs gratis.

Nieuwsbrieven Wilt u ook onze nieuwsbrief ontvangen met actuele ontwikkelingen en inhoudelijke informatie over medezeggenschap? Meld u hier aan.

Nieuwsbrieven:
Oktober 2016
Januari 2016
September 2015
Januari 2015
September 2014
November 2013
Juni 2013
April 2013
Maart 2013Landelijk informatiepunt medezeggenschap en onderwijsgeschillen:

infowms

© www.mijn-eigen-website.nl (design)