kop website

Communicatie & Samenwerking


Communicatie: structuur en cultuur

Dat goede communicatie de olie is in de machine hoeft geen betoog. Toch schort het vaak aan goede afspraken, waardoor er verwachtingen zijn die niet waargemaakt (kunnen) worden. In grote lijnen zijn een verstoring in communicatie en samenwerking terug te brengen tot 3 hoofdthema's:
- structuur: welk beleid is vastgelegd en hoe is dit geimplementeerd;
- cultuur: hoe wordt daar in de praktijk naar gehandeld en hoe wordt daar sturing aan gegeven;
- relatie: met wie hebben we te maken en wat zijn de kenmerken van de individuen en de groep.

ALTI

logo alti

Ieder mens heeft een eigen kenmerkende stijl m.b.t. communicatie en samenwerking. In de manier van doen is dit ook zichtbaar in het gedrag. Je bewust zijn van je eigen stijl en wat jouw gedrag bij een ander doet, voorkomt fricties. Sterker nog: het maakt mensen bewust van de kwaliteiten die elke stijl heeft, waardoor de waardering voor elkaar groeit. Dit instrument helpt conflicten op te lossen en om deze te voorkomen. Graag vertellen we u meer over dit instrument en hoe het in uw organisatie ingezet kan worden.

Goede communicatie mogelijk maken

Op basis van een goede analyse, waarin beleid en praktijk in beeld zijn gebracht, adviseren we u over een gerichte aanpak. Daarbij brengen we in beeld hoe het er voor staat m.b.t. de 3 genoemde thema's en wat er nodig is om dit te versterken of te verbeteren, gericht op m.n. vaardigheden en attitude van de medewerkers.

brug mist


© www.mijn-eigen-website.nl (design)